Fundacja Edukacji Społecznej

Jesteśmy oranizacja pozarządową realizującą zadania mające na celu pogłębianie wiedzy i świadomości społeczeństwa w zakresie problemów społecznych i zdrowotnych.

Dowiedz się więcej

To tylko 1%

Wesprzyj Nas

Fundacja Edukacji Społecznej (FES) jest organizacją pożytku publicznego.

Zajmującą się edukacją zdrowotną i promocją zdrowia, szczególnie w zakresie zdrowia seksualnego i prokreacyjnego.

Organizacja powstała w 2002 r. i postawiła sobie za cel szerzenie rzetelnej i neutralnej światopoglądowo wiedzy o zdrowiu seksualnym i prokreacyjnym oraz podejmowanie działań służących podnoszeniu jakości życia w tym zakresie.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

Poradnictwo specjalistyczne

Konferencje specjalistyczne

Kampanie i akcje edukacyjne

Badania profilaktyczne

Edukację skierowaną do dzieci, młodzieży i dorosłych

Projekty naukowe

Działalność organizacji obejmuje:

  • Koordynację dwóch warszawskich Punktów Konsultacyjno-Diagnostycznych bezpłatnego i anonimowego testowania w kierunku HIV w Warszawie (ul. Nugat 3 i al. Jana Pawła II 45 A).
  • Wsparcie osób żyjących z HIV i ich bliskich.
  • Organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów i konferencji.
  • Udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych i programach edukacyjnych dotyczących m.in. tematyki HIV i AIDS – Stigma Index, COBATEST, See us, SHE.
  • Współpracę ze środowiskiem szkolnym – realizację zajęć edukacyjnych skierowanych do uczniów, nauczycieli i rodziców.
  • Tworzenie programów i materiałów edukacyjnych oraz nadzór merytoryczny nad projektami edukacyjnymi m.in. Szkolna edukacja tenisowa, Wybierz Życie Pierwszy Krok, Profilaktyka zakażeń HPV, Profilaktyka zakażeń HBV i HCV, Szkoła promująca zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem.
  • Współpracę przy działaniach w ramach kampanii społecznych m.in. Kobieta a HIV, Chronię życie przed rakiem szyjki macicy, Cichy zabójca WZW C, ABC seksu w obrazkach, Nie mieszaj dziecku w głowie.
  • Udział w spotkaniach eksperckich oraz konferencjach krajowych i międzynarodowych (partnerstwo/członkostwo –Mazowieckie Forum Zdrowia przy Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim, Komisja Dialogu Społecznego ds. Przeciwdziałania Narkomanii i HIV/AIDS przy Urzędzie m.st. Warszawy, Civil Society Forum HIV/AIDS przy Komisji Europejskiej, Polska Koalicja na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy, Zespół ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie mazowieckim).

Magdalena Ankiersztejn – Bartczak

Prezes Zarządu doktor nauk społecznych, pedagog, edukator seksualny, socjolog, certyfikowany konsultant, doradca i edukator HIV/AIDS (uprawnienia nadane przez Krajowe Centrum ds.AIDS agendę Ministra Zdrowia), w latach 2014-2016 członek Civil Society Forum przy Komisji Europejskiej, członek Europejskiego Towarzystwa Naukowego AIDS (EACS) i Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS, członek Komisji Dialogu Społecznego w Urzędzie Miasta st. Warszawy, koordynator dwóch punktów konsultacyjno-diagnostycznych w Warszawie, gdzie bezpłatnie i anonimowo wykonywane są badania w kierunku HIV, od lat zaangażowana naukowo i społecznie w działania na rzecz osób żyjących z HIV, laureatka „Czerwonej Kokardki”, autorka wielu publikacji i programów edukacyjnych

Agnieszka Górecka

Wiceprezes Zarządu pedagog, edukator seksualny,certyfikowany konsultant, doradca i edukator HIV/AIDS (uprawnienia nadane przez Krajowe Centrum ds.AIDS agendę Ministra Zdrowia), od wielu lat prowadzi zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej dla młodzieży i dorosłych, współautor publikacji dotyczących tematyki zdrowia i bezpieczeństwa, doradca w punkcie testowania w kierunku HIV, laureatka „Czerwonej Kokardki”

Agata Kwiatkowska

Członek zarządu, politolog, specjalista zdrowia publicznego. Założycielka Forum Redukcji Szkód przy Katedrze Psychiatrii WUM oraz członkini Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami. W latach 2006-2008 zdobywała doświadczenie zawodowe w instytucjach europejskich w Brukseli, związana z Service Protestant de la Jeunesse (SPJ) oraz placówką l’ASBL „Notre Abri”, w Polsce m.in w Fundacji United Way Poland, Społecznym Komitecie ds. AIDS, Polskiej Siecie Polityki Narkotykowej, Fundacja Redukcji Szkód oraz redakcji magazynu POLITYKA. Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Europejskiej Akademii Dyplomatycznej. Autorka kampanii społecznych Projekt Test,  Pokolenie Minus, Manifest 50, Pozytywni oraz Apel do Parlamentarzystów.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close