W ramach kolejnej edycji projektu „Korzystam z sieci, żyję poza siecią” Fundacja Edukacji Społecznej realizuje warsztaty psychoedukacyjne skierowane do uczniów klas V-VI szkół podstawowych oraz klas I-III gimnazjów z województwa mazowieckiego. Cykl dziewięciu 12-godzinnych warsztatów przewidzianych dla dziewięciu różnych grup szkoleniowych jest realizowany od stycznia do grudnia 2017 roku. W programie profilaktycznym biorą udział szkoły z następujących miejscowości: Dziekanów Leśny, Dziekanów Polski, Nowy Dwór Mazowiecki, Pomiechówek.

 

Celem programu jest podniesienie kompetencji społecznych ważnych z punktu widzenia profilaktyki szkodliwego korzystania z Internetu i komputera. Warsztaty swoim zakresem obejmują analizę nawyków związanych z korzystaniem z komputera i internetu, poznanie sygnałów świadczących o problemowym używaniu sieci, przekazanie informacji nt szukania rozwiązań i otrzymywania pomocy, a także są okazją do budowania repertuaru zachowań zabezpieczających przed szkodliwym korzystaniem z sieci. Zajęcia nakierowane są na usprawnienie współpracy w klasie, uczenie zdrowej komunikacji, wzmacnianie poczucia własnej wartości, radzenie sobie z trudniejszymi emocjami oraz kształtowanie pozytywnego obrazu siebie.

 

Projekt jest finansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, a zajęcia są ofertą bezpłatną dla szkół.

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close